Green Library Award 2018. – A JAMK is elismerésben részesült

Írta: Kissné Anda Klára

Szakmai körökben ismert, hogy az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) a könyvtári és információs szolgáltatások, valamint a felhasználók érdekeit képviselve több stratégiai jelentőségű nemzetközi programhoz is csatlakozott (pl. ENSZ 2030 Agenda). Feladatát több szekcióban, érdekcsoportot működtetve látja el. Ez utóbbiak közül egy, a tíz éve alakult ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Különleges Érdekcsoportja) fogalmazta meg a szakma környezetvédelmi ajánlásait, foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal összefüggő fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával, és e mellett a könyvtárosok és felhasználók környezettudatos szemléletének növelésével. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Zöld Ág-díjas a tatabányai megyei könyvtár ökológiai szakreferense

Írta: Kissné Anda Klára

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. május 31-én ünnepélyes keretek között Zöld Ág-díjat adományozott Nász Jánosnak, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár ökológiai szakreferensének.

Nász János 25 éve dolgozik a megyei könyvtár szaktájékoztatójaként. 2010-től, a dr. Voit Pál által kijelölt irányvonal kezdetétől részt vesz a könyvtár öko-arculatának kialakításában, ökológiai különgyűjteményének fejlesztésében. Személyes indíttatása – szakmai elhivatottságával párhuzamosan – mára a téma ismert és elismert szakreferensévé tette – nem csak könyvtári körökben. Egy kattintás ide a folytatáshoz….