Csak természetesen! VI. öko-olvasótábor, 2018.

Írta: Nász János

Öko-olvasótáborunk szerves részét képezi a könyvtári-komplex környezettudatosítási tevékenységünknek, amelyet nem csupán ez a pályázat, hanem a korábbi könyvtárzöldítési prezentációk is szemléletesen érzékeltetnek.

Táborunk alapvető céljai: A környezettudatosság erősítése és érzékenyítése, a tanórán kívüli oktatás-nevelés segítése, közösségfejlesztés, könyvtárhasználatra- és információfeldolgozásra nevelés, hazaszeretetre-, lakóhely- és a környezet szeretetére való nevelés, a nemzeti értékek, hungarikumok, értéktárak megismertetése a diákokkal. Másrészt –a Nemzeti Alaptantervre is támaszkodva – az alapvető kompetenciák közül a digitális, az anyanyelvi, az esztétikai és természetismereti kompetenciák erősítése is hangsúlyos tevékenységünkben a 14-18 éves korosztály számára. Mindezek fókuszában a fenntartható, természetközeli életmód megtapasztalása és átélése állt. Egy kattintás ide a folytatáshoz….