Green Library Award 2018. – A JAMK is elismerésben részesült

Írta: Kissné Anda Klára

Szakmai körökben ismert, hogy az IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions = Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Egyesülése) a könyvtári és információs szolgáltatások, valamint a felhasználók érdekeit képviselve több stratégiai jelentőségű nemzetközi programhoz is csatlakozott (pl. ENSZ 2030 Agenda). Feladatát több szekcióban, érdekcsoportot működtetve látja el. Ez utóbbiak közül egy, a tíz éve alakult ENSULIB (Environment, Sustainability and Libraries Special Interest Group = Környezetvédelmi, Fenntarthatósági és Könyvtárak Különleges Érdekcsoportja) fogalmazta meg a szakma környezetvédelmi ajánlásait, foglalkozik a könyvtárak fenntarthatósággal összefüggő fejlesztéseivel, szolgáltatásaival, erőforrásaival, a környezetbarát gyakorlatok alkalmazásával, és e mellett a könyvtárosok és felhasználók környezettudatos szemléletének növelésével. Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Ora et labora – A szerzetesrendek ökológiai érzékenységéről

Írta: Nász János

Szeptember 18-ai öko-esténk előadójaként Bartók Gertrud helytörténész kollegánk tartott előadást a szerzetesrendek ökológiai érzékenységéről és tevékenységeiről. A természettel való harmonikus együttélés nem csak egy divatos dolog, hanem jelen van a Földön azóta, amióta az ember itt megjelent.

Számos oka lehet annak, hogy a szerzetesrendek története a múlt kevésbé ismert területét képezi. Nem csak a múltjukról tudunk keveset, még a jelenüket sem igazán ismerjük. Pedig tevékenységükkel nagyon sok olyan értéket hoztak létre, adtak a világnak. Ebben a természetesség nagyon is hangsúlyos. De mi is a szerzetesrendek lényege? A világtól való elvonulás, de nem kivonulás; az Isten szolgálata és az ehhez igazított életmód, napirend. A mai napig ismert rendek két jelentős reguláját Szent Ágoston és Szent Benedek foglalta írásba, melyeket talán a bencés körökben lehet legteljesebben tetten érni. Egy kattintás ide a folytatáshoz….