Csak természetesen! VI. öko-olvasótábor, 2018.

Írta: Nász János

Öko-olvasótáborunk szerves részét képezi a könyvtári-komplex környezettudatosítási tevékenységünknek, amelyet nem csupán ez a pályázat, hanem a korábbi könyvtárzöldítési prezentációk is szemléletesen érzékeltetnek.

Táborunk alapvető céljai: A környezettudatosság erősítése és érzékenyítése, a tanórán kívüli oktatás-nevelés segítése, közösségfejlesztés, könyvtárhasználatra- és információfeldolgozásra nevelés, hazaszeretetre-, lakóhely- és a környezet szeretetére való nevelés, a nemzeti értékek, hungarikumok, értéktárak megismertetése a diákokkal. Másrészt –a Nemzeti Alaptantervre is támaszkodva – az alapvető kompetenciák közül a digitális, az anyanyelvi, az esztétikai és természetismereti kompetenciák erősítése is hangsúlyos tevékenységünkben a 14-18 éves korosztály számára. Mindezek fókuszában a fenntartható, természetközeli életmód megtapasztalása és átélése állt.

Szakmai programunkat már hagyományosan a bolygónkat és az anyagi mindenségünket alkotó négy alapelemű világunkon, valamint a természet intelligens körforgásán keresztül járjuk be, meghatározott témanapokat választva. Másrészt az ENSZ Fenntarthatósági tervezetének (Agenda 2030) 17 pontját beszéltük meg vázlatosan. Ez utóbbit azzal a szándékkal tettük, mert később ez a korosztály felelősségteljes döntéseket hozhat, vagy akár saját pozitív példákat adhat a bolygónk fenntarthatóságával kapcsolatban. Emellett a saját korosztályuk ismerete és önismerete, valamint egy lehetséges értékközösség létrehozása állt a tervezetünk középpontjában. Az ötödik szempontunk az volt, hogy minden egyes témánkat áthassa az információk kezelése, a könyvtárunk sokrétű tevékenységének bemutatása és az egyes témákhoz kapcsolódó könyvek, irodalom ajánlása, valamint az iskolákban tanultakhoz kapcsolódó ismeretek felfrissítése. Hatodik szempontunknak pedig a közösségi lét, közös értékeink, az összetartozás, az egészséges nemzeti öntudat érzéseinek erősítését határoztuk meg. A tábori előkészületeket több közös találkozó előzte meg, kisebb természetjárással, beszélgetéssel és a tudnivalók ismertetésével.

Az alábbiakban naplószerűen vázoljuk, hogy mi történt velünk, milyen információkra hívtuk fel a figyelmet, hogyan válhatnak a fiatalok felelős cselekvői a természeti környezetünk megóvására, és egyensúlyának fenntartására saját és közösségük életében.

Kiemelt kép: Párkány felé menet. Fotó: Fábián Ildikó

A tábori naplóból

2018. július 16. hétfő

Bár a szállásunkat csak kora délután foglalhattuk el, de az indulást délelőttre tettük, még pedig azért, hogy a csaknem száz kilométeres utat is hasznosan töltsük. Első megállónk Párkányban volt. Gyönyörködhettünk az esztergomi panorámában és közben ifj. Gyüszi László helytörténész, igazgatóhelyettesünk történelmi leckét adott nekünk a településről, amely egykor szerves része volt a korábbi megyeközpontnak, érseki székhelynek. Nemcsak városrésze volt, hanem kirándulóhelyként, vadasparkként is szolgált.

Átkelve a Garamon megálltunk az Ipolynál Ipolyszalkán. A település most a szomszédos Szlovákiához tartozik, és csak a folyócska választja el a másik oldalon a magyarországi Letkéstől. Röpke megállásunk alatt hallgathattuk az ízes mátyusföldi akcentust és olyan szófordulatokat, amelyeket mi ritkán használunk, de értünk. Szóba került, hogy mennyi magyar ember rekedt a határainkon kívül, és ma is mennyire fontos a környező országbeli magyarokkal a kapcsolatunk. Akármilyen nemzetiséggel és származással is rendelkezünk, de minket, a kárpát-medenceiket összetart egy közös öntudat. Az Ipolyon átkelve, Damásdnál, a folyó árterületi legelőjén bivalycsordát láthattunk egyfajta ökológiai harmóniában.

Márianosztrán a pálosoknál

Következő megállónk a Szob közelében lévő Mária forrásnál volt, ahol megismerkedhettünk a Börzsöny csaknem ötszáz forrásának egyikével. Az ott kifüggesztett ismertetőn elolvashattuk a forrás, a helyi fakitermelés, a bányászat és a szállítást segítő erdei kisvasutak történetét. Innen már csak pár kilométer volt Márianosztra, ahol a pálos rendházat néztük meg. A pálosok az egyetlen magyarországi alapítású rend, amely nemrég térhetett csak vissza. A templomban egy negyedórás csendkúrát tartottunk, a kinti nagy melegből bejőve jól esett egy kis elvonulás.

Tábori helyünket elfoglalva megcsodálhattuk a bennünket körülölelő Börzsöny hegyeit, hiszen a hegység szívében kaptunk szállást, és élveztük a dús, hűvösebb levegőt. Az esti megosztókörünket a tábortűznél tartottuk, és megismerkedtünk a heti programunkkal. A táborvezető, a könyvtár ökológiai felelőse a Földünkről, az egységes, de törékeny ökológiai rendszeréről beszélt. Arról, hogy mennyi energiaforrás áll rendelkezésünkre, és mennyi a megújuló köztük. Kerestünk példákat a megújulókra, és beszéltünk arról, hogyan használhatjuk fel azokat mindennapi életünkben. Megismerkedtünk az úgynevezett túlhasználati, túllövési nap fogalmával is. A bolygó egész éves energiaforrásait sajnos augusztus másodikáig tudja megújítani, a többit már a jövőből vesszük el, a következő generációktól. Éppen ezért fontos erről beszélni. Szükség van tehát a mi saját gondolkodásunk átformálására, hogy megértsük, milyen következményei lehetnek a globális felmelegedésnek és hogyan tudunk alkalmazkodni ehhez.

2018. július 17. kedd

Ezt a napot eredetileg a víz napjaként jelöltük meg, de az időjárásra tekintettel felcseréltük a harmadik napunk témájával. Délelőtt és délután is a szabadban tartózkodtunk; két kézműves foglalkozást tartottunk. Állati eredetű bőrökből, majd növényi anyagokból készítettünk díszeket, karkötőket. Olyan anyagokból, amelyekkel a természet megajándékozott bennünket. A két foglalkozásvezető: Révész Ágnes és Duba Réka kitett magért. Szeretteinknek is készíthettünk igazi börzsönyi ajándékokat – anélkül, hogy boltba kellett volna mennünk. Kora este a 4 elemről, a természetben megjelenő formáiról és hatásaikról hallgattattunk meg a szabadban előadást Nász János jóvoltából. Számos könyvajánlás és filmcím is elhangzott, hogy majd jobban elmélyedjünk ebben. Kisebb kerülővel, a hegyen át megtekintettük a közelben lévő Kóspallagot, és megismerkedhettünk rövid történetével. Az egykori pallagot, azaz a favágók tanyáját, kis tisztását tót (szlovák) lakossággal telepítették be, akik fakitermelést végeztek.

Este a tábortűznél, a napi megosztókörünkben az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 17. programja közül az első három pontjának vázlatos áttekintését követően megvitattuk azt, hogy mit tehetnénk a szegénység felszámolása, az éhínség megszüntetése, az egészséges élet és jólét biztosítása tekintetében. Felhívtuk a figyelmet arra, hogy 2030-ra az itt lévők diákok felnőnek, jelentős hatással lehetnek környezetükre felelősségteljes felnőttként. Saját példát mutatva megpróbálhatják pozitív irányba terelni, megváltoztatni a környezetüket, világunkat. Minden egyes gondolat, cselekedet, minden ember számít. Ne várjuk el azt, hogy mindent majd felülről oldanak meg helyettünk! Kiemelten fontosnak tartottuk, ezért felhívtuk a figyelmet a tudatos táplálkozásra, és a természetbarát élelmiszerek, italok választására.

Csak tiszta forrásból

2018. július 18. szerda

Megjött a megjósolt eső, de nem is akárhogyan. Így a kisszobákba szorultunk, de kaptunk rá lehetőséget, hogy együtt tudjuk folytatni természeti utazásunkat – még ha csak verbálisan és vizuálisan is. Napi két témakörünk a víz és a természet intelligenciájának felfedezése volt. Bolygónk vízalapú, és Magyarország víznagyhatalom a föld feletti és -alatti készletét tekintve. Ennek megőrzése hatalmas felelősséggel jár. Példákat kellett keresnünk hazánkban fellelhető gyógyvizeinkről. Megdöbbentő, hogy mennyi van, és hogy mennyire segítik a gyógyulást. Előadást hallgathattunk meg A természet intelligenciája film kapcsán a táborvezetőnk jóvoltából. Számos példát kaphattunk arról, hogy a teremtés és az életünk nem lehet véletlen, hiszen minden, ami van, amit megtapasztalunk, azonos mintákon szerveződik, és minden életforma összefügg egymással. Bár a darwini modell kisméretben működik, egészében a természet rendező és intelligens terve működteti a világunkat. Ezt a filmet egyébként a megyei könyvtárhoz módszertanilag tartozó KSZR könyvtárak közül számosban levetítették.

A másik témánk kapcsán beszéltünk a vízlábnyomunkról. Az Internet segítségével kaptunk erről szemléletes információt. Egy ember naponta egy fürdőkádnyi vizet (144 liter) használ el átlagban. Táplálékaink előállításához, eszközeink, nyersanyagaink létrejöttéhez és kiaknázásához rengeteg vízre van szükség, ugyanakkor egymilliárd ember nem jut tiszta vízhez – javarészt a környezeti szennyeződéseknek köszönhetően.

Esti körünkben az ENSZ fenntarthatósági pontjai közül az élethosszig tartó tanulásról, a nemek közti egyenlőségről és a vízhez és tisztasághoz való viszonyunkról beszélgettünk.

A Börzsöny szívében

2018. július 19. csütörtök

Csütörtöki napunkat Nagy Ádám PR munkatárs a fiatalok számára igen hasznos előadásával kezdtük: Kritikus gondolkodás és tudatos információkeresés a neten címmel. A korunkra jellemző információrobbanásban még egy felnőttnek is nehéz eligazodni, nemhogy egy alakuló személyiségnek. Az álhírek, a fiziológiai, lelki ráhatások és befolyásolások, a szélsőséges megnyilvánulások egyre nagyobb teret kapnak a szociális hálón. Éppen ezért is volt fontos a sok példával kísért, szemléletes, de élvezetes bemutató. Ebéd előtt szólások és közmondások keresése volt a feladat, a négy elemmel (Föld, tűz, víz, levegő) és a négy évszakkal kapcsolatban. Értelmeztük is azokat.

Természeteset csak természetes anyagból

Kora délutántól estig kirándultunk az igazi Börzsönybe. Busszal leutaztunk Kismarosra, majd onnan kisvasúttal Királyrétre. Élveztük az érintetlen vadont, megmutatták magukat magas hegyeink. Beszélgettünk a vulkanikus táj kialakulásáról és a történelmi nevezetességéről: egykor királyaink kedvenc vadászterülete volt ez a táj. A zöld turistajelzést követve, egy nyári zivatart is átélve gyalog mentünk a Kisinóci turistaházhoz.

Este a megosztókörünkben a 17 pont közül a mértéktelen iparosításról, számos társadalmi és kulturális egyenlőtlenségről, és a települések fejlesztéséről, valamint a környezeti harmónia megtartásáról osztottuk meg véleményünket.

2018. június 20. péntek

Délelőtt ismét Nagy Ádámmal beszélgettünk, miközben megnéztük a: Fair Trade, True Cost, Fast Fashion című filmet. A fogyasztói társadalom nem tudja, hogy milyen körülmények között állítják elő – főleg Ázsiában – a divatos termékeket. Szezononként cserélgetik a divatot, miközben ott az emberek egy tál rizsért, egészségtelen körülmények között dolgoznak. Egyre többen lépnek fel a tisztességes kereskedelem nevében a gyorsan változó divattal szemben. Mindenestre jó tudni, hogyan készülnek el termékeink. Kell, hogy ez a tudatos vásárlásra ösztönözzön bennünket. Délután a helyi értékekről, magyar értékekről, hungarikumokról beszéltünk. Megyei értékeinket a könyvtárunk honlapjáról szemléltük meg, közöttük a természetiket is.

Ezt követően a X, Y, Z generációkról volt szó. Fontos, hogy a generációknak ismeretük legyen önmagukról és a kulturális szokásokról, továbbá arról, miben térnek el, és miben egészíthetik ki, segíthetik a többieket. Tari Annamária könyvét használtuk fel erre egy kis szinopszist készítve belőle. A Vad Magyarország – vizek birodalma című filmet előzetesen ajánlottuk, és ennek okán beszéltünk a természet körforgásáról, a négy évszakról. Ezekkel kapcsolatosan kerestünk verseket a Magyar Elektronikus Könyvtárban.

Esti megosztókörünkben a globális éghajlatváltozásról és annak okairól, következményeiről beszélgettünk. Szó esett arról is, hogy az óceánok, erdők milyen szerepet játszanak az életünkben.

A túlfogyasztás hatásairól

2018. július 21. szombat

2017-2018 állatairól, növényeiről beszélgettünk a könyvtár öko-cikk bázisát használva, hiszen ott ezekről már olvashattunk és az öko-totónkban is hasznosíthattunk az itt szerzett ismereteket. Kerestünk rá példákat az Interneten is kihangsúlyozva a digitális ismeretszerzés fontosságát napjainkban. Majd háztartást zöldítettünk. A lehető legkevesebb vegyszermentes háztartást kellett összeállítanunk, elég sok jó tanácsot kaptunk, az ecet, a szódabikarbóna, mosódió és mások használatával kapcsolatban. A kora délutáni előadásunkat Nász János tartotta a könyv, könyvtár információ és az ökológiával kapcsolatban. Lazításképpen könyvek keresése az elektronikus katalógusban volt a feladat a környezettudatosság jegyében: 4 csapat 4 elem 4 évszakot alkotva pontoztuk egymást. Majd felkészültünk az esti különleges túránkra.

Éjszaka az erdőben volt egy izgalmas program, egy helyi lelkes öko-csapat szervezésében, mivel ebben a kistérségben és a környékbeli falvakkal szép számban vannak öko-közösségek így lehetőség nyílt egy éjszakai túrára. Szilveszter volt a túravezetőnk és sötétedéskor indultunk el egy ösvényen. Bevetettük magunkat az erdő kellős közepére. Több megállót és próbát is kiálltunk ott. Csöndben hallgattuk az erdő esti hangját, majd egyenként is megtettünk egy jó darab távolságot, leküzdve félelmeinket. Végül a kétórás túrát követően kiérve egy tisztásra az éjszakai csillagokban gyönyörködtünk. Megismerkedtünk a nyáriesti csillagképekkel. Az erdőben talált gombákról is esett szó, rókagomba, őzláb, gerebengombát találtunk. ezeket másnap délelőtt behasonlítottuk az általunk hozott gombahatározóban. Hát nem árt javítani kozmikus világképünkön sem. A könyvtárak számos csillaghatározót kínálnak, hogy jobban el tudjunk igazodni. A régiségben, amikor még nem álltak rendelkezésre navigációs eszközök a csillagállások alapján tájékozódott az emberiség.

Könyvtár a természetben

 2018. július 22. vasárnap

Összepakoltunk és kitakarítottunk magunk után. Mindent úgy hagyunk, ahogy kaptunk. Az öko- ember nem hagy maga után nyomot és rendben köszöntünk el.

A tábor értékelése az utolsó délelőttünkre maradt, körbementünk mindenki kapott szót. A sok dicséret mellett voltak kritikai hangok is, de így őszinte a vélemény és nemcsak az a fontos, hogy milyen új tapasztalatokra tettünk szert, hanem a jövőt tekintve mit javíthatunk mindezeken. Ami lényeges, hogy egy igen összetartó kis ökocsapat kovácsolódott össze. A tábort követő hétvégén a kis csapat összejött az egyik táborlakó meghívására és estébe nyúló jókedvvel elevenítették fel az együtt átélt élményeket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük