A természet intelligenciája – Öko-tábor, 2017.

Írta: Nász János

Immár ötödik alkalommal rendezte meg a tatabányai József Attila Megyei és Városi Könyvtár öko-olvasótáborát, melyen tizenhárom fiatal vehetett részt Komárom – Koppánymonostorban a Fenyves táborban. A tábor megrendezése és tematikája szerves részét képezte a könyvtár 2010-től elkezdett környezettudatosító tevékenységének, mellyel a fiatalabb korosztályt ezen a módon szeretné érzékenyebbé tenni, és cselekvésekre ösztönözni környezetünk megóvása, védelme érdekében. A táborunkban történtekről, élményeinkről naplónk bejegyzései alapján adunk ízelítőt.

2017. július 17. hétfő – 1. nap:

Ideális környezetben, rekkenő hőségben érkeztünk meg Komárom – Koppánymonostorba, a Fenyves táborba. Az elhelyezkedést követően – egy kis csapatépítő játékkal fűszerezve – megbeszéltük a tábor rendjét és a következő napok feladatait, amiket közösen és egyénileg is meg kell oldanunk. Voltak közöttünk tapasztalt táborozók is. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy a természet- és az olvasás szeretete és tisztelete, valamint tudás- és megismerésvágyunk hozott össze bennünket.

A tábort megelőzően a gyerekek személyesen is felkeresték a megyei könyvtárat, ahol bemutattam nekik a könyvtár ökorészlegét. Hangsúlyoztam, hogy a természettudatosítás a könyvtár egyik kiemelt feladata. A tájékoztató során bemutattam a könyvtár katalógusát és honlapját, ezen belül pedig a Fenntartható Jövőért rovatot, amiben az ilyen jellegű könyvek, cikkek, információk megtalálhatók. Majd megkerestük a galériában a korábbi táborokról készült képeket. Érdekes volt látni, hogy milyen sikeresek voltak 2014-ben és 2015-ben az ugyancsak Komáromban tartott ökotáborok, amelyek a Nemzeti Kulturális Alap jelentős támogatásával valósulhattak meg.

Minél többet tudni a bolygónk és hazánk, lakóhelyünk környezetéről! – ez volt az első nap bevezetőjének lényege. Tudvalevő, hogy négy alapvető elemből épül fel az anyagi világ, és ezek harmonikus együttműködését az emberi tevékenység teheti lehetővé.

Az első nap első előadását Nász János, a könyvtár ökológiai tájékoztatója tartotta meg. Tulajdonképpen A Természet IQ-ja könyv alapján mutattam be azt, hogy a darwini materialista evolúciós felfogás idejétmúlt. Az úgynevezett ösztönök, mint életprogramok, és a tanult, tanulható minták határozzák meg az életet, vagyis az intelligens tervszerű létezést. A könyv adaptációjából készült filmbe is belenéztünk. Egyébként ennek a könyvnek magyar szerzői vannak, és nemzetközileg is számos elismerést kapott már a film és a könyv. Az ezzel kapcsolatos információkat a világhálón kellett megkeresnünk. A könyv tartalmát heti elosztásban részletesebben is kitárgyaltuk.

Az esti megosztókörünkben a négy elem közül a tűzről beszélgettünk. Szerepéről az életünkben, továbbá arról, hogy lehet jó barátunk, de veszélyes is, ha nem megfelelően alkalmazzuk. Ezt azért is hangsúlyoztuk ki, mert a régióban másodfokú tűzriadó volt érvényben. Mivel Arany János évfordulót is ünnepelünk idén, a házi könyvtárunkban megtalálható kötetében lévő, mindenki számára ismert öko-versével búcsúztattuk a napot: „Este van, este van, ki-ki nyugalomban…”

2017. július 18. kedd – 2. nap:

Az ébredést és a reggelit követően rendet raktunk konyhánkban és étkezőnkben. Táborvezetőként felhívtam a figyelmet a higiéniás szabályok betartására, amelyek kötelező érvényűek, főleg amikor 35 fok meleg van. A délelőtti foglalkozást Vasadi Flóra karate oktató tartotta, aki lelkes önkéntesként pár napot a táborunkban töltött. A mozgásról, testünk edzéséről, gondozásáról adott tájékoztatót. Ezután kiscsoportos foglalkozást tartottam. A foglalkozás témája: Hogyan takarékoskodjunk az energiával otthon és az iskolában? Egymásnak adtuk a szót körbe-körbe. Nagyon jó példákat hallottunk, osztottunk meg. Például a mosógép vizét a kádban felfogva, majd vödrökbe kimerve, és azzal leöblítve a WC-t rengeteg ivóvizet lehet megtakarítani, sőt pénzt is. A délelőttbe még belefért egy óra a Dunában való megmártózásra. A folyó szerencsére elég közel volt hozzánk.

A csendes pihenőt követően a víz elemről beszélgettünk. Szerepe az életünkben óriási, hiszen víz alapú bolygón élünk, és a Földön minden életforma jelentős mennyiségben vizet tartalmaz, illetve ez adja az életfeltételek egyikét. Vannak olyan helyek a Földön, ahol kilométereket kell gyalogolniuk az ott élőknek, hogy megfelelő mennyiségű vízhez juthassanak. A Természet IQ-ja egyik fejezete is erről szól, valamint arról, hogy vannak olyan élettársulások (állatok, növények), akik egymást segítik az életük fenntartásában.

Az esti előadást ismét jómagam tartottam, az öko-életmódról beszéltem. A természet tiszteletét és szeretetét a megelőző civilizációk magukénak vallották, csak az iparosodás és az azzal járó vagyoni mohóság, felhalmozás során billent ki az egyensúly a természet kincseinek mértéktelen kiaknázásával. Hiszen nem annyit vett belőle ki az emberiség, amennyire szüksége volt. Beszéltünk az öko-lábnyomról is, mellyel kapcsolatosan cikkeket kellett keresniük az interneten és a könyvtár katalógusában. Majd említést tettem augusztus 8-ról, azaz a Túlhasználati Napról is. Ökológusok szerint ebben az évben eddig az időpontig tudja megújítani magát a Föld. Minden, ami ezután történik, azt a jövőből vesszük el. Az öko életmód nem azt jelenti, hogy kivonulunk a természetből, hanem azt, hogy a technika áldásait ne csak a saját kényelmünkre használjuk, hanem arra is, hogy tehermentesítsük bizonyos értelemben a túlzott energiafelhasználást.

Megosztókörünkben a tudatos vásárlásról és fogyasztásról esett szó. Mennyire helytelenül táplálkozunk és vásárolgatunk. Figyelni kell a mesterséges adalékokra, a cukorra, az energiaitalokra, a különböző ízfokozókkal telitűzdelt falatkákra, mert ezekkel nem tud mit kezdeni a szervezet, és méreganyagként elraktározza magában.

2017. július 19. szerda – 3. nap:

Délelőtti programként kitöltöttük a könyvtári öko-totót, ami kifejezetten a táborlakók korosztályának készült. Az év állatait és növényeit kellett kitalálniuk. A megújuló energiáról és az ételpazarlásról, valamint a Föld napjáról is szó esett. Azután folytattuk a könyv feldolgozását. Mitől intelligens a természet? Körforgásában rend van, és minden ehhez a rendhez igazodik, amíg nem avatkozunk bele drasztikusan. A természethez való alkalmazkodás sokat számít, de ha megbomlik az egyensúly, akkor az is kevés. Flóra még átmozgatott bennünket, azután fájó szívvel elköszönt tőlünk, hiszen nagyon megszerette a táborunkat. Még beszéltünk a bizalomról, mivel az önmagunkba és a társainkba vetett bizalom sokat számít, erősíti az egyént meg a csoportot.

Kora délután megérkezett ifj. Gyüszi László, a megyei könyvtár igazgatóhelyettese, aki majd a további programjainkban fog segíteni bennünket. A hőségre való tekintettel a délutáni foglalkozást a Duna partjára tettük át – árnyékos helyen és a vízben töltve időnket. A Dunáról esett szó, hiszen ez a csaknem 3000 km-es folyó Európa második legnagyobb folyója, 9 országon keresztül vezet az útja, és számos nagyváros, sőt több főváros is a partján terül el. Az interneten utánanéztünk a folyó földrajzi adatainak. Ezt követően megfigyeltük, hogy milyen madarakkal, állatokkal és érdekesebb növényekkel találkozhattunk. Ezt segítette a partra kivitt több állat- és növényhatározó könyv is. A nagy hőségben azt vettük észre, hogy nagyon sok kisbéka próbál a part menti átforrósodott növényekből a folyóba jutni. Egyik társunk kitalálta, hogy építsünk nekik kis, mesterséges medencéket ahhoz, hogy épségben oda is érjenek, ki ne száradjanak.

Este a megosztókörben a föld elemről beszéltünk. Arról, hogy minden, ami előttünk élt, annak a biológiai lebomlásából keletkezett a talaj, az egykor sziklákká szilárdult, kihűlt bolygón. És nagyon kell vigyáznunk a földünkre, mert ha teleszórjuk szeméttel és mérgekkel, akkor az a táplálékunkba is felszívódik.

ifj. Gyüszi László a magyar nyelv csodájára hívta fel a figyelmet. Kevés ilyen nyelv van, amely ilyen képgazdag és úgynevezett alkotó nyelv. Toldalékoló nyelvként véges elemből szinte végtelen számú szó, kifejezés alkotható. Ahhoz, hogy ki tudjuk magunkat fejezni pontosan és szépen, óvni, gondozni kell a nyelvünket. Külön kitértünk a rétegnyelvekre, így a diákok nyelvhasználatára, és az internetes nyelvre is.

 

2017. július 20. csütörtök – 4. nap:

Délelőtt a kiskönyvtárunkban Arany János versesköteteiből kerestünk olyan verseket, amelyek a tájjal, természettel kapcsolatos gondolatokat, sorokat tartalmaznak. Ezt követően a négy elemmel kapcsolatosan kellett megkeresniük szólásokat és közmondásokat a házi könyvtárunk egyik kötetében, másoknak pedig a neten volt ilyen feladata. Jó kis verseny volt. Aztán a hőségre való tekintettel a Dunapartra vettük az irányt. Legalább 10 madárfajt figyelhettünk meg, de persze a sirályokból és sasfélékből volt a legtöbb.

Majd könyvünk hátralévő részét dolgoztuk fel. Tehát egy intelligensen megtervezett világban élünk, ahol egy intelligens tervező által, az általa bennünk rejtőző kódolással célja van az életünknek. Hát nem egy könnyű olvasmány, de megéri fellapozni, és ezt követően megnézni az erről szóló filmet.

Délután a levegő elemről beszélgettünk. E nélkül nem lenne időjárás sem. Képzeljük el, ha nem fújna a szél, nem fodrozódna, hullámozna a víz, nem lenne változatos az időjárás. Örömünkre megérkezett Nagy Ádám, a T-SZOL Zrt. PR munkatársa, akit korábbi munkahelyéről, a könyvtárból és egy másik táborból már megismertünk. Bevezetőjében a kreatív gondolkodásról mondott néhány gondolatébresztőt.

Este megérkeztek a csillagászaink. Moczik Csaba, az MCE Felsőgallai Amatőr Csillagász Klub egyik vezetője gyönyörű előadást tartott a Naprendszerről, a bolygókról, a galaxisokról, a látható univerzumról, és arról is, hogyan működik a világegyetem. Bemutatta a csillagászat történetét és azt, hogy a történelem során az emberek hogyan figyelték meg az égboltot, miképp tették ismertté a csillagokat számunkra is. Ezt követően – szerencsénkre – az éjszakai égbolton ezek egy részét mi is megfigyelhettük.

2017. július 21. péntek – 5. nap:

Délelőtt újabb feladatot kaptak a gyerekek. Fenntartható energiákról szóló könyveket kellett keresniük a könyvtár katalógusában, továbbá az eddig elhangzottak alapján alternatív energiaforrásokat kellett ajánlaniuk egymásnak. Lakóhelyzöldítés volt a megbeszélésünk témája. Milyen érdekes, hogy mennyi területen tudnánk kiváltani a régi energiafajtákat, vagy felcserélni hatékonyabbakra. Természetünk, környezetünk óvása azért is fontos, mert bolygónk egy egységes ökológiai rendszer, amelyben számos élőlény társul, és kölcsönös előnyök alapján támogatják egymás életfeltételeit. Ha ez megbomlik, akkor károsan hat az egészségünkre is, mert az egészséges bolygó intelligenciája az egészséges életfeltételeknek kedvez.

A délutáni előadónk Nagy Ádám volt. Álhírek és valódi hírek a neten című előadásában számos olyan gondolat volt, ami ráébresztett bennünket arra, mennyire oda kell figyelnünk a hírforrásokra, hiszen a becsapás vagy csak a szórakozás miatti átverés káros következményekkel járhat. A fiatalság és naivság, hiszékenység nem menthet fel bennünket.

Este a Duna parton Hej, Dunáról fúj a szél címmel csoportos énekléssel és tábortűzzel búcsúztattuk a napot, majd összefoglaltuk az eddig hallottakat: az ismereteket, élményeinket. Korán le kellett feküdnünk, mivel másnap kirándulni készültünk, és csak délután érünk haza.

 

2017. július 22. szombat – 6. nap:

Kirándultunk Rév-Komáromba. ifj. Gyüszi László, a könyvtár igazgatóhelyettese, helytörténész volt a kalauzunk. Először is átkeltünk az Erzsébet hídon, amit Sissi királynőről neveztek el, aki nagyon szerette a magyarokat. Éppen akkor zajlott a vizes világbajnokság, amelynek az volt a mottója, hogy a víz összeköt bennünket. Ahogy ez a híd is, és azok a magyarok is, akik történelmi okok miatt a határainkon kívülre kerültek. Megnéztük Komárom – az egykori vármegyénk székhelyének – nevezetességeit és megálltunk a különböző emléktábláknál, szobroknál. Klapka, Lehár, Selye és mások neve néhányunknak ismerősen csengett. A történelmi belvárosban sétálva eljutottunk az erődig, majd visszatérve találkoztunk az éppen ügyességi vetélkedésen lévő fiatalokkal, akik a szeretet öt nyelve vetélkedőt tartották. Persze szlovákul szólítottak meg bennünket egy kézfogásra és egy ölelésre, mégis, amikor magyarul válaszoltunk, szinte mindegyik (a nevelőtanárok is) kifogástalanul válaszoltak ízes magyarsággal. Fel is tűnt nekünk, hogy az ’á’ hangzót kissé másképp ejtik. Megtudtuk tábori vezetőinktől, hogy Csallóköz szélén végig ez a nyelvjárás jellemző, de Arany János gyönyörű nyelvét ez még szebbé, varázslatosabbá, változatosabbá teszi. Kis pihenő után késő délután értünk vissza a táborunkba, ahol meg is kaptuk az égi áldást. Este utoljára ültünk le együtt megosztókörünkbe, ahol megbeszéltük a napi és heti élményeinket. Majd kitértünk a digitális korra, amely bár sok előnnyel jár, de a naponta érkező milliárdnyi bites információból az ember csupán 2-4000-t tud csak feldolgozni. Ezért is fontos hogy a készülékeinket és kütyüinket elsősorban csak a nekünk fontos és hasznos dolgokra használjuk, mert elveszhetünk a sokaságban. Hajnalban egy hatalmas vihar száguldott át táborunkon, de szerencsére épp bőrrel megúsztuk.

2017. július 23. vasárnap délelőtt – 7. nap:

A gyors reggelit követően elkezdtük táborunk kitakarítását. A hulladékot eddig is – előre megfontolt szándékkal – szelektíven gyűjtöttük, és rendet tettünk magunk után. Még egy csoportképre is összeálltunk a pityergő esőben, mert életre szóló élményeket kaptunk egy olyan közösségben, ahol egy durva hang, kifejezés nem hangzott el, hiszen alapelvünk egymás tisztelete és elfogadása. Minden vélemény, gondolat, érzés ezt erősítette.

Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejeztük ki azoknak, akik lehetővé tették a táborunkat. A szállásadónknak, a kiváló étkeket szállító étteremnek, több önkéntes előadónak, és fő támogatónknak, a Nemzeti Kulturális Alapnak. Immár ötödik éve segítik az ilyen jellegű táborok megvalósítását. Ne feledkezzünk el a tatabányai József Attila Megyei és Városi könyvtárról és munkatársairól sem, akik fáradtságot nem kímélően sok időt áldoztak ránk azért, hogy itt lehessünk. Annak érdekében, hogy minél tovább éljen ez az élmény és a kapcsolat közöttünk, a táborozók Facebook csoportot hoztak létre, ahol tartjuk folyamatosan a kapcsolatot. Tervezünk a közeljövőben találkozókat a könyvtárban és Tatabányán, valahol a város környékén, egy szép zöld övezetben.

 

A táborlakókról Szabó Miklós készítette a fotót

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük